Die plaag van vals intellektuele

VRYDAG 10 JUNIE 2011

Die plaag van openbare debat (op TV, die Internet, radio, ander media) is “fake intellectuals”. Hulle sal in vele gevalle nie self die etiket van intellektueel om hulle eie nekke hange nie, maar die feit dat hulle deelneem aan openbare debat oor aangeleenthede wat kritiese, intelligente denke vereis, ondermyn hulle eie anti-intellektueel-protes.

Die groot probleem met hierdie mense is dat hulle nooit hulleself weerbaar sal maak deur volgens die reëls van intellektuele diskoers te speel nie. Feite word slegs gestaaf as ’n bonus, nie as ’n voorvereiste om ’n stelling te maak nie. Voorkoms, stemtoon en persoonlike charisma is wapens wat ingespan word om die argument te “wen” – of dan ten minste die indruk te skep dat dit die geval is.

Hierdie mense dra niks by tot die intellektuele gesprek nie; of eerder, dit wat hulle wel bydra word totaal oorweldig deur hulle ongesubstansieerde aantygings, kritiek wat nie gestaaf word met ’n redelike, goed uitgelegde argument nie, en stellings met min of geen verbintenis met die werklikheid – wat slegs gemaak word vir die vermaaklikheidswaarde daarvan, om ’n toejuiging van hulle ondersteuners te kry.

Vals Intellektuele is die vyand van intelligente gesprek.

______________________