Waarde gemanifesteer – natuurlike bestaanstoestand

DONDERDAG 12 OKTOBER 2006

Natasja is die tipe persoon wat ’n mens laat glo aan die lewe, en aan liefde.

Ons almal weeg onsself op teen ander mense; ons kyk na wat hulle doen met hulle lewens, en hoe hulle hulleself sien. Op grond van hierdie observasies en gepaardgaande self-kritiek, bepaal ons ons eie waarde. In vele gevalle lyk die prentjie nie rooskleurig nie.

Tog, dit is juis in verhouding met ander mense wat ons waarde werklik gemanifesteer word. Bogenoemde stelling oor Natasja plaas haar in ’n uitgesoekte klas van edel aardbewoners: Een wat ’n Ander Mens laat Glo aan die Lewe, en aan Liefde.

Die vreemde ding is, ons is baie keer onkundig oor ons eie waarde, tot ons hierdie persoon word vir iemand anders.

* * *

[Agterop ’n stuk gemorspos, met geen datum nie, maar ek het dit gekram by Donderdag 12 Oktober 2006 se notas:]

You cannot claim to be a moral person, nor to live a moral life, if you are not capable of immorality to begin with. It is only when you are capable of an immoral act, and you choose not to turn possibility into action, that you can claim whatever reward awaits a moral person.

(Of, om ’n eenvoudige godsdienstige metafoor te gebruik: Mens kan nie “hemel” toe gaan omdat jy nie “sondes” gepleeg het as jy nie in staat was tot sonde in die eerste plek nie.)

VRYDAG 13 OKTOBER 2006

So teen 04:00 vanoggend gaan ek toilet toe. Soos ek heel onskuldig daar staan, vorm ’n gedagte in die bloedvate wat my brein is: “Ek is ’n onsuksesvolle entrepreneur.”

Vir ʼn oomblik was ek effens geskok, en ietwat verward. Om myself beter te laat voel, herinner ek myself daaraan dat voordat ek ’n onsuksesvolle entrepreneur geword het, ek ’n ongepubliseerde skrywer was.

So much for that.

* * *

Miskien is die skrywer van daai een e-boek reg: die natuurlike bestaanstoestand vir die mens is geluk.

Dit beteken om ellendig te voel en gedurig onder stres te verkeer, is onnatuurlik, en moet ten alle koste bestry word as ’n gruwel.

WOENSDAG 25 OKTOBER 2006

If one isn’t always two, do you really need a chip on your shoulder to see that?

______________________