Geluk is ’n vereiste

VRYDAG 29 JUNIE 2018

“Geluk is nie ’n beloning nie. Dit is ’n vereiste.”

… Insig vroeg Donderdagaand op pad moltreinstasie toe, aan die einde van ’n gedagte oor wanneer presies ek uitgewerk het hoe belangrik ’n persepsie van geluk is in jou sukses. My konklusie was dat ek begin dink het in daai rigting so tien jaar gelede, maar nie werklik die erns van die saak besef het tot enkele jare gelede nie.

Geluk is met ander woorde nie ’n luukse, soos ek vir vele jare geglo het nie, maar ’n essensiële bestanddeel in die reis na sukses. ’n Gelukkige mens is ’n produktiewe mens – ’n mens wat lus is vir dinge probeer, en om kanse te vat. Die gelukkige mens vind inspirasie om iets aan te pak. Die gelukkige mens het die energie om dinge aan te pak. Die gelukkige mens is gemotiveerd. Die gelukkige mens glo aan homself, en aan wat hy kan vermag. Die gelukkige mens glo aan ’n gelukkige toekoms.

* * *

Wat as jy nie jouself op die huidige oomblik ag as gelukkig nie?

Dit is van kardinale belang dat jy hierdie persepsie verander. Forseer jouself om meer te glimlag (wetenskaplik bewys dat dit jou gemoed affekteer – sien Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow); verander dinge in jou omgewing om weerstand teen ’n persepsie van geluk te verwyder; identifiseer dinge wat jou sintuie negatief affekteer – wat jy proe, waarna jy kyk, wat jy aan jou vel voel, wat jy ruik, wat jy hoor, en verander wat jy kan.

’n Persepsie dat jy gelukkig is, is tot ’n groot mate iets wat jy kan skep. Jy kan inderdaad jouself manipuleer om meer gelukkig te voel, en daar is wetenskaplike bewys dat dit nie eens saak maak dat jy weet jy probeer om jouself te manipuleer nie.

In ag genome hoe belangrik ’n persepsie van geluk is vir wat jy doen, en hoe jy jou kanse op sukses sien, selfs jou vermoë om geleenthede raak te sien, kan dit nie genoeg beklemtoon word hoe belangrik dit is dat jy harder moet werk daaraan om gelukkig te voel nie.

* * *

Laaste gedagte: Jou geluk moet ’n “tough bastard” wees, nie ’n “fragile little boy or girl” nie. Geluk moet jou harde dop wees, nie jou delikate hartjie wat enige oomblik aan die bewe kan gaan nie.

______________________