Gedeeltelik geïmproviseerde toneelstuk in 20-jaar periodes

VRYDAG 5 FEBRUARIE 2021

Kyk na die lewe in oorvleuelende 20-jaar periodes:

0-20: Van pasgeborene tot jong volwassene, sluit in feitlik jou totale programmering van wie jy is, wat jy glo, hoe jy inpas in die wêreld, en hoe jy moet funksioneer en optree om meeste van die tyd uit die moeilikheid te bly en ’n redelike kans te geniet op ’n goeie lewe

10-30: Van jonk kind, amper tiener, tot 30-jarige volwassene; sluit in laaste laerskooljare, hoërskool, post-hoërskool opleiding, die begin van ’n loopbaan, dalk huiskoop en trou

20-40: Tersiêre opleiding, begin werk, trou of vind ’n lewensmaat, vestig jouself, koop dalk ’n huis, begin dalk ’n familie

30-50: Werk hard aan jou loopbaan of eie besigheid; maak dalk kinders groot en sien hoe hulle hul eie mense raak; dink aan wat jy gaan nalaat van jou bestaan; werk aan finansiële welstand

40-60: Bereik dalk die toppunt van jou beroep; werk aan wat jy wil nalaat van jou bestaan, maak soveel geld as moontlik om na familie om te sien en voor te berei vir aftrede; maak aanpassings aan leefstyl om gesondheidsprobleme te bekamp

50-70: Werk verder aan wat jy wil nalaat; bou verder aan finansiële welstand; hou skerper oog op enige tekens van verswakkende gesondheid; maak spesifieke voorbereidings vir aftrede

60-80: Begin lewe teen ’n stadiger pas; fokus op die handhawing van jou gesondheid en ’n goeie kwaliteit lewe; gee advies wanneer gevra word deur jonger geslagte; hou duim vas jou geld hou tot die einde

70-90: Raak toenemend afhanklik van ander mense – familie, of personeel by aftree-oord; heel waarskynlik nie meer ekonomies aktief nie; fokus op rustige aktiwiteite met familie en tydgenote

SATERDAG 6 FEBRUARIE 2021

Die slegte ding van bogenoemde skema, is dat dit jou lewe laat lyk soos ’n toneelstuk met die dele netjies omlyn.

Aan die een kant is dit so: die eerste blok van twintig jare word jy eintlik maar nog net wakker. Teen die tyd wat jy besef jy kan inderdaad jou eie lewe beëindig – dat jy nie vasgevang is in iets wat nie jou keuse was nie, is jy reeds kniediep in dit, en jy besef die prys om so te doen, is dalk vir jouself of ander mense vir wie jy omgee, te hoog.

Aan die ander kant is daar heelwat spasie om buite die lyne te gaan. Jy kan improviseer. Jy kan ’n nuwe beroep begin in jou veertigs, of selfs vyftigs. Jy kan jou eie besigheid begin en skatryk word daaruit in jou sestigs. Sommige mans word vir die eerste keer pa in hulle sestigs en soms sewentigs, en sommige vrouens kry hul eerste kind in hulle vroeë veertigs. En mense trou ook vir die eerste (of tweede, of derde keer) lank na hulle twintigs of dertigs.

Daar is altyd ’n hoofstroom wat wissel volgens land of streek, en volgens kultuur. Dit word ook aangepas met die tyd – mense doen nie meer dinge presies soos ouer geslagte dit in die vyftigs of sestigs van die vorige eeu gedoen het nie.

Belangrik om te onthou soos jy die oorgang vier van een blok van jare na die volgende: Jy is so vry soos wat jy dink jy is.

______________________