Die proses van geldmaak, en die mense aan wie jy oplossings verkoop

DONDERDAG 3 JUNIE 2010

20:58

’n Vraag: Hou ek van mense?

Voorlopige antwoord: Ek dink ek hou van mense; ek hou hulle net meestal op ’n afstand.

21:49

Dis ’n interessante vraag, hierdie.

Om geld te maak deur aan mense goed te verkoop, moet jy bewus wees van hulle behoeftes, hulle vrese, hulle drome, hulle begeertes, hulle pyn, en hulle probleme. Dan dink jy aan hoe jy hulle kan help om te kom waar hulle wil wees, of om weg te kom van waar hulle nie wil wees nie. Jy moet dink aan hoe jy hulle kan help om hulle drome te vervul, hulle pyn te verlig, of hulle probleme op te los.

Natuurlik wil jy in die proses geld maak, maar ek reken dat jy sal vind as jy werklike oplossings aanbied, mense gretig genoeg sal wees om jou te betaal – solank jy werklike waarde bied.

Kan jy geld maak deur oplossings te verkoop as jy nie regtig van mense hou nie? Sekerlik kan enige iemand een plus een bymekaar tel en uitwerk dat daar ’n mark is vir iets, en uitwerk hoe hulle aan daai mark kan gee wat hulle nodig het of begeer, sonder om noodwendig van mense te hou. Maar, ek dink die hele proses mag dalk net makliker wees, en dalk selfs meer volhoubaar indien jy wel die individuele persoon in die “mark” raaksien, en empatie of begrip het vir sy of haar hoop, en vrese, en begeertes, en behoeftes.

DONDERDAG 24 JUNIE 2010

Meeste van my idees, gedagtes, en notas deesdae gaan oor geldmaak. Nou, om te praat oor die proses van geldmaak sou vervelig gewees het as dit nie was vir die lig wat dit skyn op wie en wat jy is, op hoe jy jouself posisioneer in die wêreld, op jou verhouding met ander mense, en op jou historiese verhouding met, en beskouing van, geld nie.

VRYDAG 23 JULIE 2010

Moenie verwag dat die pad na finansiële onafhanklikheid intellektueel stimulerend moet wees nie. Die suksesvolste projekte, die winsgewendste inkomstestelsels, kan inderdaad uiters vervelig wees, met aktiwiteite wat baie sleg vergelyk met ’n goeie historiese dokumentêre program of ’n stimulerende argument of gesprek. Laat daar geen twyfel wees nie: Om geld te maak, kan jou inderdaad tot in die afgrond verveel.

______________________