Vra die regte vrae – selfrespek en geld

SATERDAG 21 NOVEMBER 2009

Die vraag, “Hoe kan ek geld maak?” is problematies. Dit fokus op die een wat geld wil maak, en hoe kan ’n mens verwag dat jy geld gaan maak met iets wat fokus op die een wat die geld nodig het?

’n Beter reeks vrae kan voorgestel word: Op watse manier kan ek waarde gee aan iemand se lewe wat ook geld in my eie sak gaan sit? Op watter wyses kan ek bydra tot ’n verhoging in iemand se lewenskwaliteit wat ook vir my profyt gaan bring? Op watter wyses kan ek waarde toevoeg tot iets wat iemand reeds produseer of geproduseer het wat ook vir my wins gaan oplewer?

Hierdie is nie die eerste keer wat ek langs hierdie lyne dink nie, maar as ek weer sien, het ek weereens die spoor verloor, en vra ek opnuut: Wat kan ek verkoop? Hoe kan ek geld maak met hierdie projek?

Tensy jy die vermoëns en die kapitaal het om te spekuleer met geld, gaan die antwoord op die vraag na hoe jy geld kan maak, altyd wees deur waarde te voorsien aan mense wat bereid is om te betaal daarvoor.

MAANDAG 23 NOVEMBER 2009

20:46

Ek het net een ding nodig wanneer ek oor drie weke en vyf dae Suid-Afrika toe gaan, en dit is nie ’n klomp geld nie. My enigste versoek is dat ek kalm vertroue in myself sal manifesteer.

Dit is wel so dat geld gewoonlik ’n bron is van oppervlakkige selfvertroue. Vele mense se koppe spin ook van verwarring as jy kalm en selfversekerd is ten spyte van die feit dat jy nie baie geld het nie.

Die vraag is, kan jy jouself respekteer as jou beursie aan die dun kant is? Kan jy regtig kalm vertroue in jouself manifesteer as jy jou sente ’n paar keer moet omdraai voor jy dit spandeer?

Daar is uiteindelik baie redes hoekom iemand nie rol in die geld, of dik in die krediet is nie. As ander mense dit moeilik vind om jou te respekteer as jy nie geld het nie, is dit hulle probleem. As jy steeds jouself kan respekteer al is finansiële hulpbronne skaars, is kontantvloei jou enigste probleem.

21:41

Diere kan vrees ruik, en reageer onwillekeurig daarop. So ook het meeste mense ’n aanvoeling vir gebrek aan selfrespek in ’n ander persoon. Ook dan, is die reaksie onwillekeurig.

______________________