Sê dit beter – letters R-T

Hierdie blad bevat woorde wat begin met “R” tot en met woorde wat begin met “T”. Dit kom uit ’n projek getiteld, Sê dit beter, volume 1.


rampokker – gewapende rower, skurk

refrein – ’n woord, uitdrukking, of reël (of ’n paar reëls) wat in ’n stuk skryfwerk (of lied) herhaal word

selfbedrog – selfbegogeling, selfverblinding, wensdenkery, om jouself te mislei

skalks – guitig, ondeund, onnutsig, vrolik tergend

skrander – skerpsinnig, knap, vindingryk, intelligent, vernuftig, begaafd

sodanig – sulke, soortgelyk, van hierdie aard, op so ’n wyse, dergelike

soepel – buigsaam, slap

soliditeit – stewigheid, fermheid

stellig – seker, waarskynlik, gewis

stilswye – stilte, wanneer geswyg word

taan – verdof, demp

teenwig – gewig wat ewewig verseker (of teen ’n ander gewig die ewewig herstel)

tersaaklik – relevant, toepaslik, ter sake

tirade – woordevloed waarin iets of iemand aangeval of gekritiseer word

tonteldoos – aansteker, vuurslag (saam met ’n vuurklip)

tussenwêreld – werklikheid of toestand tussen twee verskillende werklikhede of toestande


A – G »» H – L »» M – P »» R – T »» U – Z

______________________