Oor reise, kettings en die Christelike kerk

DINSDAG 3 NOVEMBER 2009

Almal is op hulle eie reise. Almal se stryd is anders, en ewe werklik. Almal weet iets, baklei met iets, sukkel met iets, probeer iets oorleef, of probeer om iets na te streef, waarvan jy niks weet nie. (Dieselfde kan natuurlik oor jou, vir iemand anders gesê word.)

Voor jy jouself vergelyk met iemand anders, vra jouself: Begryp jy die kompleksiteit van die ander persoon se lewe?

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009

Indien jy aanvaar dat jy nooit werklik vry is nie, staan jy voor ’n keuse: óf jy kies jou eie kettings, óf dit word op jou afgedwing.

’n Redelike vraag volg: Indien jy in die relatiewe bevoorregte posisie is om jou eie kettings te kan kies, hoe kies jy?

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009

Om minder veroordelend, en minder krities te wees teenoor ander mense, is ’n goeie ding.

Die laaste veertig-plus maande se gesukkel het my meer beskeie gemaak. En minder gretig om ander mense se swakhede uit te wys.

SATERDAG 28 NOVEMBER 2009

Die Christelike kerk is ’n sosio-kulturele instelling wat die ontwikkeling en handhawing van persoonlike identiteit help fasiliteer. Vir vele mense gee die kerk se teologie [religieuse oortuiginge en teorie] en ideologie [stelsel van idees en ideale] betekenis aan die lewe, asook ’n morele raamwerk om reg van verkeerd te onderskei.

______________________