Selfs die wreedste gedrag en die mees sinnelose beleid kan regverdig word

DINSDAG 21 SEPTEMBER 2021

15:00

Iemand sit ’n bord met wat veronderstel is om iets eetbaar te wees voor jou neer.

Jy kyk na die bord, en probeer uitwerk wat dit is.

“Hierdie is nie ’n piesang nie,” verklaar jy dan. “Dis nie ’n stuk vleis nie. En dis definitief nie ’n aartappel nie. Ek weet nie wat dit is nie, maar as mense beweer dis ’n piesang, ’n stuk vleis, of ’n aartappel, is hulle beslis besig om jou ’n rat voor die oë te draai.”

[kliek hier om die twiet te sien indien dit nie laai nie]

Is al hierdie mandate en regulasies deel van ’n bose komplot om gewone mense te reguleer met ’n al swaarder-drukkende yster-duim? Ek weet nie. Maar dit raak toenemend duidelik dat dit nie gaan oor Covid-19, of mense se gesondheid nie.

15:12

Die Nazi’s het dit in akademiese werke op universiteit, preke in die kerk, lesse op skool, en in toesprake regverdig en duidelik uiteengesit hoekom Jode van hulle Duitse burgerskap ontneem moet word, en hoekom die regering uiteindelik … ’n plan moet maak met hulle.

Die Sowjet-regering het vir dekades regverdig hoekom andersdenkendes in die tronk gegooi moes word, weggestuur moes word in ballingskap, of tereggestel moes word as vyande van die staat.

In Suid-Afrika het wit regerings vir dekades die publiek oortuig dat Apartheid die enigste oplossing is vir Suid-Afrika se rasse-aangeleenthede. Dominees het dit aan gemeentes regverdig uit die Bybel uit, en onderwysers het dit verduidelik aan skoliere.

In Mao Zedong se China in die sestigs en vroeë sewentigs kon tieners met rooi boekies in hulle hande regverdig hoekom onderwysers verneder moes word, en hoekom dit absoluut noodsaaklik was om mense se deure af te skop in die middel van die nag om te soek vir Westerse musiekinstrumente en boeke wat die rewolusie kon ondermyn.

Feit is, enige iets kan regverdig word. Woorde is uiters bruikbare middels om net mooi enige iets te spin dat verkeerd reg lyk, en reg verkeerd.

Wees bewus van wat jy sê. Verwoord, as ’n saak van beginsel, die ander kant se argument op ’n manier dat daai persoon moet erken jy verstaan dit reg.

Kan dit nie doen nie, of doen dit nie omdat een of ander krisis dit tans nie toelaat nie? Dan’t ek slegte nuus vir jou: Jou opponent dink ook verskonings uit hoekom jóú argument dit nie werd is om behoorlik oorweeg te word nie.

Vind jy verder dat jy toenemend dink aan jou ideologiese opponent as ’n karikatuur, nie iemand met ’n komplekse persoonlikheid en drome en vrese net soos jy nie? Raai wat? Aan die ander kant van die skeidslyn is daar mense wat ’n soortgelyke karikatuur maak van jou.

______________________