Maandag 31 Desember 2018

(Is dit Maandag, of Dinsdag? Is dit 2018 of 2019? Is dit hierdie jaar, of volgende jaar, of verlede jaar?)

Eens op ’n tyd was daar ’n arm seun. Toe, vir ’n lang tyd, was hy ’n arm man. Toe, een dag, is hy nie meer arm nie.

______________________