Waarheid en woordeskat

SATERDAG 13 NOVEMBER 2004

Waarheid en woordeskat (I)

Wie is jy dan indien wie jy is in reaksie tot jou omgewing en wie jy is ten einde suksesvol te funksioneer in ’n bepaalde tyd en omgewing net ’n deel van jou “storie” is? Wat is dan, by wyse van spreke, jou volle storie? En hoeveel beter en meer volledig sou jou antwoord kon wees op hierdie vraag indien jy ’n duisend tale vlot kon praat?

SONDAG 14 NOVEMBER 2004

Waarheid en woordeskat (II)

Feit is, 5 000 jaar gelede het ons voorouers oor ’n woordeskat beskik van, sê, min of meer 5 000 woorde om uitdrukking te gee aan die ervaring van hul werklikheid, en aan hulle bewussyns-van-self. Hulle bewoording van “waarheid” was dus ook beperk tot min of meer 5 000 woorde.

Nou se dae het ons die voordeel van sê, tien tot rofweg 60 000 woorde om uitdrukking te gee aan die werklikheid, of werklikhede, wat ons beleef, en aan ons bewussyns-van-self – meer werkwoorde, bywoorde, byvoeglike naamwoorde, frases, ensovoorts. Ons “waarhede”, insluitende ons religieuse oortuigings, kan derhalwe ook in meer detail en in meer subtiele skakerings bewoord word.

Mens wonder tog, hoe sou dit die individu se ervaring van die werklikheid beïnvloed indien hy of sy die spreker was van ’n taal wat ’n miljoen woorde bevat het, en indien hy of sy met gemak tien of twintig keer meer woorde geken en gereeld gebruik het as die gemiddelde opgevoede persoon wat vandag se strate bewandel?

Feit is: “god” is ’n woord. So is “mens” en “siel” en “self” en “lewe” en “dood”. Wat lê agter hierdie woorde, wat nie (tans) in woorde uitgedruk kan word nie?

[Die webblad, King James Bible Online, dui aan dat daar amper 15 000 unieke woorde in die Bybel voorkom. Volgens Wikipedia lys The Oxford English Dictionary meer as 250 000 unieke woorde, uitgesluit vele tegniese, wetenskaplike en slang terme.]

______________________