Die sondes van die BRON word besoek …

DINSDAG 16 NOVEMBER 2004

Die mens ontvang die inligting wat aan hom ’n aanvanklike aanduiding gee van wie en wat hy is of veronderstel is om te wees – die boustene waarmee identiteit saamgestel word – van ’n BRON, of dan verskeie “agente” van die BRON.

My vraag is, wat as die BRON om verskeie redes gebrekkig is, of bederf? (Wat sou dit beteken om ’n bron bederf te noem?)

Ook, wat is die doel van die BRON? Is dit nie om die mens in staat te stel om te funksioneer in ’n partikulêre plek en tyd nie? Dan moet die BRON sekerlik volgens hierdie doel beoordeel word.

Wanneer is ’n BRON bederf? Hoeveel mense se programmering en funksionering moet gebrekkig wees tot ’n groot mate as gevolg van die BRON voordat die BRON as fataal bederf geag kan word?

As ’n primêre doel van die BRON is om mense in staat te stel om ’n goeie idee te ontwikkel van wie en wat hulle is en funksionering moontlik te maak, wat is die primêre doel van die mens se bestaan? Om identiteit te bewerkstellig en suksesvol te funksioneer? Wat is “suksesvolle funksionering”? Oorlewing? Ek glo nie.

Ek glo as die BRON bederf is, verlaag dit die waarskynlikheid dat mense hul ware einddoel sal verwesenlik. ’n BRON wat bederf is, is soos ’n kanker wat geïdentifiseer en uitgesny moet word om die liggaam ’n kans te gee om te oorleef.

[Ek het ’n verwysing in die laaste paragraaf na “ware einddoel” laat deurglip. Is daar so iets? Is dit verder moontlik dat ’n “bederfde BRON” steeds kan lei tot ’n goeie lewe wat ’n goeie doel dien, juis as gevolg van die lewensreis waarop ’n persoon geforseer is deur die “bederfde BRON”?]

______________________