Interessante tye vir die redelike mens

DINSDAG 1 MAART 2022

Wat as dit blyk dat ’n samesweringsteorie reg was? En hierdie vraag is van toepassing op samesweringsteorieë in 1500, 1900, 2000 en in Maart 2022.

Dit sou beteken dat die alleenstaande intellektueel, of die minderheidsgroep denkers, verguis en mishandel is, hul loopbane vernietig en in vroeër tye moontlik gemartel en vermoor deur ’n meerderheid gemeenskapsleiers, politici en intellektuele wat die gevestigde narratief ondersteun het.

Dit sou beteken dat die alleenstaande intellektueel, wat opgestaan het vir dit waarin hy geglo het – wat letterlik opgestaan het toe almal stil bly sit het, wat sy ongewilde mening uitgespreek het in die aangesig van die magtige meerderheid, verpletter is – al het dit uiteindelik geblyk dat hulle verkeerd was, en hy reg.

Hoe weet ons in Maart 2022, met Covid-19 en die Rusland-Oekraïnse konflik en die rioolput wat Amerikaanse politiek is, dat die sogenaamde samesweringsteoretikus nie dalk tog reg is nie, en die establishment met hul vingers op die stuur van politiek, tradisionele massamedia, sosiale media, akademie en massavermaak in werklikheid verkeerd? Hoe kan jy weet tensy debat en intellektuele nuuskierigheid en die vrye uitruil van idees en menings ongehinderd deur politieke korrektheid en vooraf goedgekeurde ideologie toegelaat word om voort te gaan?

Hier’s ’n toets: Wie onderdruk vrye spraak? Wie verguis wetenskaplikes, bloggers, podcasters, en denkers en joernaliste wat dit waag om buite goedgekeurde narratiewe te praat?

Ek weet, ek weet. Die frases “establishment”, “goedgekeurde narratiewe”, “politieke korrektheid”, en “vryheid van spraak” gee my alreeds ’n reuk van die samesweringsteoretikus, nie waar nie?

Ek het vroeër gedink dat hierdie interessante tye blyk te wees vir redelike en redelik intelligente nie-konformiste. Maar ons almal voldoen aan reëls en regulasies in die alledaagse lewe – ek bedoel, ignoreer jy elke rooi lig? Miskien is dit meer gepas om te sê hierdie tyd raak by die dag interessanter vir enigiemand wat hulself as redelik en redelik intelligent beskou.

Dan weer, is dit nie hoe ons almal onsself sien nie?

______________________

Een van die dinge verkeerd met die wêreld

DONDERDAG 17 FEBRUARIE 2022

Op ’n stadium was daar mense wat reg en korrek ingelig was oor ’n onderwerp, en wat ’n logiese argument kon maak om te bewys hulle is aan die regte, of redelike, kant van die saak, en daar was mense wat verkeerd en oningelig was oor die saak, en wat beledigend sou wees om te verdoesel dat hulle nie in staat was om ’n logiese, redelike argument te maak nie.

In reaksie teen die absurde, oningeligte stellings wat die een kant sou maak, sou die ingeligte, redelike kant soms hulle koppe skud, hulle gesigte in hulle hande druk, en dinge sê soos, “Hierdie mense sal enige iets glo.”

Toe gebeur daar ’n verskriklike ding: Die oningeligte mense wat nie ’n logiese argument kon maak om hulle posisie te verdedig nie, het die reaksies en gedrag van die ingeligte, redelike mense begin na-aap. Wanneer ’n ingeligte, redelike persoon nou feite staaf en ’n logiese argument uiteen lê, skud die oningeligte, onredelike persoon ook sy kop, en plant so nou en dan sy gesig in sy handpalm. En, soos ’n papegaai wat nie regtig die klanke verstaan wat hy uiter nie, sal ook hy soms sê: “Hierdie mense sal enige iets glo.”

Saterdag 26 Februarie 2022

Ook hierdie:

Persoon A bied aan ’n omvattende, sinvolle argument met kaarte, grafieke, verifieerbare feite, datums, direkte aanhalings wat bevestig kan word.

Persoon B: “Dis propaganda! Jy’s duidelik ’n marionet van [die leier van die vyand]! Ha-ha! Moenie vir my sê jy glo nog daai storie nie! Ha-ha! Hierdie mense sal enige iets glo …”

______________________