’n Definisie van Christenskap

DONDERDAG 19 FEBRUARIE 2015

Ek soek na ’n definisie van Christenskap sodat ek weet wat ek bedoel as ek daarvan praat.

Hier is hoe ek dit sien: Christenskap/Christendom verwys na ’n kulturele en religieuse gemeenskap wat ’n filosofiese en morele raamwerk voorsien waaruit mense wat hulleself “Christene” noem ’n kerndeel van hul identiteit trek.

——-

Die volgende terme is vertaal uit oxforddictionaries.com.

godsdiens/religie = die geloof in en aanbidding van ’n bomenslike beherende mag, veral ’n persoonlike God of gode; ’n bepaalde stelsel van geloof en aanbidding; ’n strewe of belangstelling gevolg met groot toewyding

filosofie = die bestudering van die fundamentele aard van kennis, die werklikheid, en bestaan, veral as ’n akademiese dissipline; ’n teorie of houding wat dien as ’n riglyn vir gedrag

kultuur = die kunste en ander manifestasies van menslike intellektuele prestasie gesamentlik beskou; die idees, gewoontes en sosiale gedrag van ’n bepaalde volk of gemeenskap

gemeenskap = ’n groep mense wat in dieselfde plek woon of ’n bepaalde eienskap in gemeen het; die toestand waar sekere houdings en belangstellings gedeel word

______________________