Kortliks, die Individu, die Gemeenskap, en die Staat

MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

’n Persoonlike manifes oor politieke oortuigings moet begin met jou beskouing oor drie konsepte:

1. Die Individu

2. Die Gemeenskap

3. Die Staat

As ek uit die vuis moet sê, is die Staat ’n georganiseerde poging van volwassenes binne ’n geografiese area met historiese en ander bande om gemeenskaplike belange te bestuur. Hierdie belange sluit in infrastruktuur, opvoeding, internasionale betrekkings, militêre verdediging, en die opstel en handhawing van wette wat die waardes van die gemeenskap verteenwoordig.

Gemeenskap kan wees jou woonbuurt, maar ook mense wat ’n bepaalde taal, etnisiteit of godsdienstige oortuigings deel.

En die Individu is ’n enkele kind of volwasse persoon.

Jou persoonlike politieke manifes sal aandag moet gee aan die verhoudings tussen Individue, tussen die Individu en die Gemeenskap, en die verhouding tussen die Individu en die Staat, en betrekkinge tussen onderskeie Gemeenskappe en die Staat. Dit sal ook uiteensit die regte van die Individu en die pligte van die Individu (indien enige) teenoor die Gemeenskap en die Staat, en die pligte van die Staat teenoor Individue en Gemeenskappe.

______________________