PLEK – en hoekom daar?

DINSDAG 10 AUGUSTUS 2004

’n Man (die aantekenaar van hierdie nota om presies te wees) is gebore in Suid-Afrika, en het data verkry van ’n partikulêre Suid-Afrikaanse omgewing wat dit vir hom moontlik gemaak het om uitdrukking te gee aan die bestaan waarvan hy tans bewus is, en waarvan hy al bewus is vir die laaste 397 maande. Vir die afgelope 66 maande is hy woonagtig in Taiwan. Tans bevind hy hom weer in die partikulêre omgewing wat aan hom sy primêre self-uitdrukking instrumente gegee het, tussen die mense met wie hy sy hele lewe lank al ’n intieme emosionele verbintenis het.

Binne die eerste drie dae na sy herverskyning in die Suid-Afrikaanse omgewing is hy weereens gekonfronteer met die konsep van plek; spesifiek waar hy kies om te woon, en waar sy familie sal verkies hy homself moet tuismaak.

Om lig te werp op die konsep – waarmee hy vir die soveelste maal gekonfronteer is – stel hy die volgende vraag: Wat bepaal die plek waar ’n persoon leef?

Die antwoord is vrye wil, of geen vrye wil.

Gestel dus die persoon kan wel ’n keuse maak onder verskeie moontlikhede, watter oorwegings moet in ag geneem word?

1. Wat maak die lewe vir hom die moeite werd?

2. Hoe “sien” hy homself – wie en wat hy is, en wie en wat hy wil wees?

3. Wat doen hy, of wat is hy bereid om te doen, of wat kan hy doen, om in sy eie behoeftes te voorsien, en moontlik in die behoeftes van enkele ander mense vir wie hy verantwoordelik mag wees?

4. Wat doen hy wanneer hy nie besig is om sy behoeftes te bevredig, of besig is om maatreëls te tref om behoeftevervulling moontlik te maak nie?

5. Vrye en kreatiewe uitdrukking aan sy partikulêre werklikheidservaring – moontlik in die plek in oorweging, of nie?

______________________