’n Reeks moontlik gelaaide vrae

SONDAG 1 OKTOBER 2020

Wat volg, is ’n reeks vrae wat soms gelaai is*, maar ten minste behoort dit jou te help om jou standpunte oor ’n aantal kwessies duideliker te maak.

Ek wou spesifiek nie ’n klomp definisies en verduidelikings insit nie. Ek reken die leser weet wat oor die algemeen bedoel word met sekere frases. Plus, lesers kan sê, “Ja” of “Nee”, of hulle kan op hulle eie hulle antwoorde kwalifiseer.

* Ter wille van eerlikheid, hier is Wikipedia se definisie van ’n gelaaide vraag: “A loaded question or complex question is a question that contains a controversial assumption (e.g., a presumption of guilt). Such questions may be used as a rhetorical tool: the question attempts to limit direct replies to those that serve the questioner’s agenda.”

Vraag 1. Glo jy dat langtermyn grendeltydperke ’n gepaste maatreël is teen SARS-CoV-2, of is jy van mening dat hierdie maatreëls ’n oorskryding is van regeringsmag, en die begin van ’n gladde helling tot langtermyn outoritêre beheer van die bevolking?

Vraag 2. Glo jy dat grendeltydperke meer lewens sal red wat andersins deur Covid-19 beëindig sou word as wat beëindig gaan word as gevolg van ekonomiese koste, verhoogde spanning, verhoogde mishandeling by die huis, verhoogde dwelmmisbruik, en uitgestelde of gekanselleerde mediese toetse, prosedures of behandeling? Met ander woorde, glo jy dat die grendeltydperke meer mense sal red as wat dit gaan doodmaak?

Vraag 3. Glo jy dat klimaatsverandering ’n natuurlike verskynsel is, of ’n onnatuurlike verskynsel wat deur menslike aktiwiteit gedryf word?

Vraag 4. Glo jy dat indien klimaatsverandering nie onderdruk word nie, menslike lewe op die planeet Aarde in die volgende honderd jaar sal eindig?

Vraag 5. Watter oplossing sal volgens jou op goedkoper, skoner en doeltreffender wyse in ons energiebehoeftes voorsien in die toekoms: a) hernubare energie soos wind- en sonkrag, of b) Generasie IV-kernkrag?

Vraag 6. Watter land beskou jy as ’n groter bedreiging vir Westerse-styl demokrasie (byvoorbeeld, politieke leiers wat in- en uitgestem of herroep kan word, en media wat verantwoordelik is aan die publiek om politieke leiers se wandade bloot te lê): 1) China, b) Rusland, c) die VSA, of d) die Europese Unie?

Vraag 7. Glo jy Donald Trump is a) ’n fascistiese tiran wat daarop gemik is om Amerika in ’n blanke supremasistiese vesting te verander, of b) ’n politieke buitestaander wat die gevestigde politieke en burokratiese orde in Washington DC fundamenteel bedreig?

Vraag 8. Glo jy dat die organisasie Back Lives Matter (BLM) a) werklik besorg is oor alle swart mense en die kwaliteit van hulle lewens (ten minste in die VSA), of b) ’n radikale politieke organisasie is wat daarop gemik is om ’n vrye markekonomie te ontwrig en die basiese beginsels van liberale demokrasie te ondermyn (ten minste in die VSA)?

Vraag 9. Glo jy dat NAVO a) ’n noodsaaklike teenwig is teen Vladimir Poetin se ekspansionistiese ambisies, of b) ’n organisasie is wat militêre spierkrag verskaf vir die ekspansionistiese ambisies van die Europese Unie?

Vraag 10. Glo jy dat aksies wat van stapel gestuur is deur die Demokratiese Party in die Verenigde State en deur geaffilieerde amptenare in die intelligensiegemeenskap sedert 2016, en veral sedert 2017, neerkom op a) ’n poging tot ’n staatsgreep teen die Trump-administrasie, met die doel om die gevestigde politieke en burokratiese orde in Washington DC te beskerm, of b) eerlike en wettige pogings om die Verenigde State te beskerm teen buitelandse magte, of c) koverte aksie, insluitende die doelbewuste verspreiding van vals en misleidende inligting, gerig op die beskerming van die Verenigde State?

Vraag 11. Glo jy dat a) dit gepaste behandeling is om sekere kinders (jonger as twaalf) puberteitsblokkers te gee om te verhoed dat hulle ontwikkel tot ’n geslag wat volgens hulle nie vir hulle korrek is nie, of dat b) dit onverantwoordelik en selfs wreed is om kinders aan sulke behandeling te onderwerp as die kinders nie volwasse genoeg is om besluite oor hul eie liggame (of hul identiteit) te neem wat hul gesondheid nog dekades lank negatief kan beïnvloed nie?

Vraag 12. Glo jy dat rassisme beteken a) vooroordeel plus mag, of b) wanneer iemand aannames maak – dikwels negatief – oor ’n ander persoon, bloot op grond van hul velkleur of etnisiteit? Vraag 13. Is dit gepas in ’n land met ’n tradisie van vrye spraak en vryheid van oortuiging dat iemand verhinder word om uitdrukking te gee aan hul idees of om hul standpunte te beredeneer, of dat geleenthede gekanselleer word waar hierdie mense se menings op ’n openbare platform uitgedaag kan word, omdat ander mense of groepe nie hulle idees of sienings goedkeur nie, of beledig voel daardeur?

______________________