’n Edel voorneme

SATERDAG 20 SEPTEMBER 2003

Ek het besluit dat ek nou genoeg geskryf het oor “die lewe”. Dis tyd om aan te beweeg. Ek het genoeg vrae gevra, en genoeg fragmente van antwoorde bymekaar gemaak. Ek is nou al vir lank genoeg vasgevang op ’n dansvloer waar ek ’n diepsinnige tango probeer het met Filosofie, ’n ketterse samba met godsdienstige doktrines, ’n wals gewaag het met tweedejaar Sielkunde, ’n intieme smartdans met Geskiedenis, ’n lekker loslyf met Aardrykskunde, en teen die verwagtinge van my hoërskool onderwyser, ook ’n paar goedbedoelde, dog lomp volksdansies met Biologie.

Die tyd is ryp vir ander temas, en ander genres as my gunsteling, maar teen dié tyd geykte “stuk” oor “die lewe”. Ek is van voorneme om van nou af te skryf oor dinge soos internasionale geldmarkte, die geskiedenis van porselein, wie eerste daaraan gedink het om te sê “Hallo!” en hoekom op aarde ek nog nie verstaan hoe ’n rekenaar werk nie. Die eerste van my nuwe temas sal egter handel oor die fauna en flora van Taiwan

______________________