’n Aanhaling – waaraan ek glo – dele van die lewe

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2015

“Jung was an atheist, but he preferred Christian socialism to the atheist communism he saw coming. He predicted that the freethinking atheist would fare better under the frowning brow of the Christian myth than under the trampling boot of the communist one.”

Bron: SamHarris.ORG

VRYDAG 20 NOVEMBER 2015

Ek glo aan samewerking. En ek glo die wêreld kan ’n beter plek wees vir almal indien mense redeliker is in hulle opinies, in hulle oortuigings, in hulle gedrag en in hulle houdings jeens ander mense.

Eenvoudig genoeg, sal mens dink.

DONDERDAG 3 DESEMBER 2015

Die lewe is …

* wat aan jou gegee is – genetiese samestelling, sosio-ekonomiese agtergrond, taal, kultuur en etnisiteit;

* wat ander mense doen;

* jou eie keuses;

* ander mense se reaksies op jou keuses en handelinge; plus

* wat die natuur doen.

Dit wil sê, die lewe soos ons dit ken, bestaan uit drie dele waaroor ons geen beheer het of beheer gehad het nie, een deel waar vrye wil tot ’n mate saak maak, en een deel wat vloei uit ons keuses en handelinge maar waaroor ons nie veel beheer uitoefen nie.

______________________