Lang tradisie van rondtrek en wegtrek

DINSDAG 21 MAART 2017

Ek is deel van ’n lang tradisie van mense wat opgepak het alles wat hulle besit het en hul heil gaan soek het op ander plekke, en in die proses, in sommige gevalle, hulle name verander het en ’n ander taal leer praat het.

Daar was die migrasie van Europa af na Suidelike-Afrika in die 1600’s en 1700’s, ’n stadige verskuiwing weg van die Kaap af ooswaarts in die laat 1700’s en vroeë 1800’s, die Groot Trek na die binneland van Suid-Afrika in die 1830’s, nog ’n migrasie van Natal af terug binneland toe, so 150 jaar later ons gesin se gedurige oppak-en-trek, en later my eie persoonlike migrasie na Noordoos-Asië in die laat 1990’s.

Om ’n bietjie meer kleur te gee aan die gedagte, ’n paar illustrasies:

Europeërs arriveer aan die Kaap – middel tot laat 1600’s
Trekboere – vroeë negentiende eeu
Trek oor berge en deur riviere
Trek oor die vlaktes
Paar maande na ‘n trek – moderne ossewa in die agtergrond (1981)
Migrasie na Noordoos-Asië in die laat 1990’s – Kaohsiung uit die lug

______________________