Jannie ondermyn homself

SATERDAG 14 MAART 2015

12:15

Soos ’n onseker kind wat speelgoed bymekaarmaak, so maak ek projekte bymekaar. En die “kind” weier om sy speelgoed te deel met ’n ander kind, of om daarvan weg te gee, of om sy ma toe te laat om daarvan te verkoop by die kerkbasaar.

“Ek gáán nog daarmee speel!” sal hy uitroep, en sy armpies styf om sy speelgoed vou.

“Wanneer?” sal sy ma vra.

“Vanaand,” sal hy huiwerig antwoord. “Of môre …”

“Jy weet jy gaan nooit daarmee speel nie, Jannie,” sal sy ma weer probeer. “Jy’t te veel speelgoed!”

“Maar, ek het nog gedink …” sal Jannie begin, en homself meer as sy ma probeer oortuig dat hy nog groot planne het om eendag met ál sy speelgoed tegelykertyd te speel.

12:24

My projekte is soos ’n opgeblase burokrasie wat dreig om die staat te ondermyn wat dit veronderstel is om te dien.

______________________