Inleiding tot die SLOTHOOFSTUK

Die idee was oorspronklik om die materiaal van hierdie “Slothoofstuk” te gebruik as die vierde en finale deel van die “Persoonlike Agenda” projek. Derhalwe behoort dit nie te lei tot skok en verbasing as ek moet noem dat wat volg, voortbou op die materiaal wat hierdie hoofstuk voorafgegaan het nie.

Berei jouself dus voor vir nog ’n paar dosyn bladsye vol waarnemings, meestal ongevraagde sosiale kritiek, argumente met myself (en met ander mense, maar net in my eie kop), planne wat nie regtig relevant is vir enige iemand anders nie, en insigte wat dalk net handig kan wees vir een of twee mense.

Hierdie hoofstuk kan om verskeie redes steeds gesien word as die nie-amptelike laaste hoofstuk van die “Persoonlike Agenda” projek, terwyl dit ook dien as die eerste hoofstuk van die volgende projek. Laat my dan toe om nou plegtig aan te kondig, sonder enige verdere versuim, die absoluut finale …

SLOTHOOFSTUK

en

HOOFSTUK EEN

van die volgende projek, getiteld:

volume II

POST ONGETITELD

______________________