Goeie regering – identifikasie – idealisme

DINSDAG 19 OKTOBER 2004

“Goeie regering” en voldoende identifikasie data

Een van die doelwitte van goeie regering moet wees om die proses te fasiliteer waardeur mense voldoende identifikasie data bekom (nie noodwendig om die data te verskaf nie); om ’n omgewing te skep wat bevorderlik is vir die individu om hom- of haarself te identifiseer met iets groter as hulself.

Hierdie “iets groter” moet egter nie die regering self of die staat wees nie, maar eerder die “nasie”, of historiese figure, taal, kultuur, ensovoorts.

As ’n aktiewe agent in die konstruktiewe proses waardeur mense hulself identifiseer aan hulself, aan ander in hul gemeenskap, en aan mense beide binne en buite hul landsgrense, kan en moet goeie regering ’n belangrike rol speel in die verwesenliking van resultate voordelig vir beide die individu en die gemeenskap in wie se midde die individu leef en werk.

WOENSDAG 20 OKTOBER 2004

Die teenstrydigheid in my idealisme

Ek glo elke man, vrou en kind het ’n reg tot waardigheid, en ek glo elke man en vrou het ’n geboortereg om uiting te gee aan hul natuurlike begeerte vir vrye, kreatiewe werk onder eie beheer.

Hier is my probleem: Ek kan nie die teenstrydigheid ignoreer in my beskouing nie. Vir my om self vry te wees om kreatiewe vervulling na te jaag, het ek ’n magdom mense nodig om die gladde verloop en administrasie van die wêreld buite my voordeur te verseker, wetende dat die wyses hoe hulle dit doen, soms in direkte teenstryd is met waardes wat ek as baie belangrik ag.

______________________