“Gaan nou huis toe en LEEF!”

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2012

Dis soos dit is: iets sleg gebeur … en jy moet aanbeweeg, en aanhou beweeg. Dis net hoe dit is.

SATERDAG 22 SEPTEMBER 2012

1. ’n Begrafnis vier die lewe van die persoon wie se finale afskeid dit is.

2. ’n Begrafnis gee ’n geleentheid aan vriende en familie om op seremoniële wyse afskeid te neem van ’n geliefde.

3. ’n Begrafnis verleen troos aan vriende en familie.

4. ’n Begrafnis voorsien ’n bevestiging van lewe aan die mense wat die begrafnis bywoon – om vir hulle die deur te wys na die diens verby is, en te sê: “Gaan nou huis toe en LEEF!”

______________________

Gideon Gerber: 1955-2012

______________________