Enkele gedagtes oor Dietrich Bonhoeffer

VRYDAG 28 JULIE 2017

Ek lees onlangs ’n artikel getiteld, “The Troubling Truth About Bonhoeffer’s Theology” deur Richard Weikart, oor die idees en uitlatings van die bekende Duitse teoloog, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Die idee wat ek kry oor Bonhoeffer is van iemand wat ’n ton appels geërf het van ’n oom wat skielik oorlede is. Nie een om ’n goeie erflating te mors nie, dink die ou: “Hierdie is ’n goeie klomp appels. Weë my as ek dit verlore laat gaan. Ek sal eenvoudig kreatief moet raak.”

Bonhoeffer het byvoorbeeld in 1925 geskryf dat indien Bybelse kritici bewys dat die persoon Jesus onhistories is in die empiriese sin, dit nie die inhoud van God se openbaring sal affekteer nie, siende dat sy waarheid openbaar word selfs deur feilbare woorde soos geskryf of geuiter deur menslike instrumente, soos die apostels. Hy het verder geskryf dat dit nie saak maak indien spesifieke wonderwerke nie werklik plaasgevind het nie, dat mense dit nie moet afmaak as irrelevant nie, maar eerder moet interpreteer as getuienis tot God se openbaring.

Dit klink vir my soos ’n eerlike man wat grootgeword het met ’n sekere godsdienstige tradisie, homself intiem aangetrokke gevoel het tot hierdie tradisie, begin twyfel het in die werklike waarheid daarvan soos hy ouer geraak het en meer geleer het oor die wêreld, maar besluit het dat daar geen manier is wat hierdie ryk, 2000-jaar-oue tradisie wat so ’n enorme impak gehad het op Europese kultuur en beskawing, en kulture en beskawings regoor die wêreld, net so verwerp moet word net omdat dit bewys kan word dat God dalk nie regtig iets gesê het nie, of dat wonderwerke nie regtig plaasgevind het nie.

* * *

Dietrich Bonhoeffer was ’n Duitse predikant en teoloog aktief vanaf die 1920’s tot die vroeë 1940’s. Hy was ’n uitgesproke opponent van Nasionaal-Sosialisme op beide morele en teologiese gronde. As leidende figuur van die Belydende Kerk is hy gearresteer in April 1943. Hy is vir twee jaar lank aangehou in militêre fasiliteite en konsentrasiekampe. Een maand voor die oorgawe van Nazi-Duitsland, is Bonhoeffer tereggestel in die Flossenbürg konsentrasiekamp. Sy idees het opnuut aandag getrek na die oorlog en het ’n invloed gehad op die sogenaamde “God is dood”-teologie in die 1950’s en 1960’s.

———————-

Lees meer: https://en.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer

______________________