Die waarde van persoonlike agendas

DONDERDAG 1 JULIE 2004

Die waarde van persoonlike agendas (I)

Aan die einde kan ’n persoonlike agenda ’n katalisator wees vir intellektuele groei, of vir die nastrewing van een of ander ambisie. Ook Plato het sy eie persoonlike agenda nodig gehad (opposisie teen die relativisme van die groep Griekse filosowe bekend as die Sophiste) om vorendag te kom met “universele en partikulêre” – konsepte wat ’n betekenisvolle invloed gehad het op die ontwikkeling van Westerse filosofie.

VRYDAG 2 JULIE 2004

Die waarde van persoonlike agendas (II)

As die vier lede van die Beatles nie gerebelleer het teen hul gegewe selwe en die opsies van volwasse lewens wat as toepaslik geag was in ag genome hul gegewendheid nie, maar dit heelhartig aanvaar het, het hulle moontlik dokwerkers of onderwysers of kantoorklerke in Liverpool geword.

As Vladimir Lenin se broer nie gearresteer is deur agente van die tsaar se regime en later tereggestel is nie, het eersgenoemde se persoonlike agenda hom dalk nie gedryf tot sy onvervangbare rol in die stigting van die Sowjet-Unie nie.

Aanvaar jouself … tot ’n mate, dus?

[In die taal van die digitale era: Ek aanvaar tot ’n mate my bedryfstelsel, maar hier is nietemin ’n addisionele paar honderd reëls programmeringskode wat ek wil inwerk.]

______________________