Demonstrasie – plek – persoonlike agendas

DINSDAG 14 SEPTEMBER 2004

Is die demonstrasie al verby? (Want ek sou graag wou voortgaan met my bestaan)

Op ’n stadium van my lewe het ek onder die indruk gekom dat my enigste reg tot ’n bestaan sal wees as ek kan bewys of demonstreer dat ek nie “dieselfde as almal” is nie. Dalk is dit tyd om die werklikheid van my lewe – soos geskep uit die klei wat voor my gelê is – te konfronteer en te verklaar dat ek genoeg bewys of gedemonstreer het.

Ek sê dit, want dit wil blyk vir my om my reg om gelukkig te wees, op te eien, ek tog ’n bietjie soos ander mense moet wees, en soortgelyke aksies moet onderneem – soos om die Spel van Sosiale Kontak met die Uitsluitlike Doel om Saam met Iemand te Wees tot Wie Jy Seksueel Aangetrokke is, te speel.

(“Reg om gelukkig te wees?” mag jy dalk vra. Ja. As ek nie so ’n reg het nie, het niemand so ’n reg nie. Dis of universeel, of glad nie van toepassing nie.)

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2004

Plek, en persoonlike agendas

“Wees toegewyd aan jou eie agenda.”

Die vraag is, wat presies is jou agenda?

* * *

Die vraag is nie watse plek perfek is vir woondoeleindes nie; die vraag is watse plek is bevorderlik vir jou ambisies, en jou strewes, en jou doelwitte. In kort, watter plek is bevorderlik vir die uitlewing en vervulling van jou eie persoonlike agenda?

* * *

Dit wil blyk asof my fokus wyer raak. Aanvanklik was my fokus net op my eie identiteit. Uiteindelik het ek gevra: Wat is identiteit? En as dit ’n behoefte vervul, wie en wat is ek (of sal ek wees), as die behoefte verwyder word?

Selfde met die agenda issue. Eers was dit my eie agenda. Nou sê ek: Almal het ’n agenda, so wat is joune? En kan jy dit verwoord?

Ook so met plek. Vir jare (en honderde bladsye) het ek gevra: Waar’s my plek? Ek het selfs ’n poging aangewend om kriteria te vestig wat kon geld vir ander. Nou sê ek, plek en agenda, en noodwendig identiteit, is alles verbind, en die kernwoord is bevorderlik. Watse plek, en watter ander faktore, is bevorderlik vir die uitlewing van jou self-gedefinieerde identiteit, en vir die uitlewing en vervulling van jou persoonlike agenda?

(Ek het myself vroeër skuldig gemaak aan die wanopvatting dat om jouself te vind, die einddoel is, terwyl dit inderwaarheid slegs die begin is.)

______________________