Biologiese ontwerp en doel in jou lewe

DINSDAG 12 JULIE 2022

Scott Adams in Episode 1800 van sy YouTube Livestream (54:42): You find meaning in your life when what you do most closely aligns with your biological design. (Nie ’n direkte aanhaling nie want ek wou dit ’n klein bietjie duideliker stel.)

Een voorbeeld is iemand wie se liggaam en brein mees geskik is om kinders groot te maak. As hierdie persoon betekenis in iets anders probeer vind, sal die ervaring minder positief wees as wanneer hulle betrokke is in die proses van kind grootmaak.

Adams sien homself as ’n “Tribal Elder” vir die internasionale gemeenskap van mense wat gereeld inskakel op sy livestreams, en wat lees wat hy skryf. As hy dus besig is om te praat oor hoe hy dinge sien – reg of verkeerd, slim of onkundig oor ’n spesifieke onderwerp, of as hy advies gee oor hoe om sekere struikelblokke te oorkom, is hy besig om te doen wat hy sien as mees geskik vir sy biologiese ontwerp. Soos meeste mense wou hy ook voortgeplant het, maar die behoefte het uiteindelik minder op hom gedruk as die motivering om ’n Elder te wees. Ander mense is weer meer geskik om fisiese stryd te voer vir ander mense se lewens – mense wat in die brandweer diens doen is een voorbeeld.

Ek hoef nie lank te gedink het aan wat my die sterkste bewussyn gee van ’n betekenisvolle lewe nie. Ek weet al vir die grootste deel van my volwasse bestaan dat om te skryf my vul met … ek kan amper so ver gaan om te sê … euforie. Natuurlik is dit sterker met sekere stukke, en minder so met ander. Maar niks anders vul my met so ’n sterk bewussyn dat ek doen wat ek veronderstel is om te doen nie. Die idee van biologiese ontwerp is maar net die nuutste manier om uitdrukking te gee daaraan.

Is dit anders as om te sê dit voel reg? Ek reken dis in dieselfde buurt, indien nie min of meer dieselfde ding nie.

Enige ernstige mens word geleer om nie gevoelens soveel te vertrou as rede en kritiese denke nie. Maar kom ons sê jy vind jouself tien of twintig of dertig keer in ’n situasie waar jy kinders moet oppas of waar jy jouself op een of ander wyse kreatief uitdruk, of waar jy aan ander mense dinge leer. Elke keer is daar ’n gevoel van tevredenheid en geluk wat nie in ander situasies teenwoordig is nie, of wat volgens jou eie subjektiewe maatstaf, so sterk manifesteer nie. Na die eerste paar kere elimineer jy kos wat jy geëet het of aangename weer of geselskap as die bron van die gevoel. Jy’t dalk die gevoel gekry selfs wanneer jy honger was, of iets geëet het wat nie goed gesit het met jou nie. Jy’t die gevoel gekry op dae wat onaangenaam warm was, en op dae wat dit bitter koud was. En jy’t die gevoel gekry mét of sonder geselskap. Moet die gevoel steeds geïgnoreer word, of probeer jou liggaam vir jou iets sê?

______________________