Advies aan jong mense

WOENSDAG 18 FEBRUARIE 2004

Wat sal my advies wees aan jong mense wat voor belangrike besluite staan in hulle lewens?

Ek sal sê, leer jouself ken in ’n verskeidenheid situasies, en in omgang met ’n wye spektrum van mense. Vra jouself hóé en wáár jy in die groter gemeenskap wil inpas. Dink na oor wat jy wil hê uit die lewe. Oorweeg die redes hoekom jy hierdie spesifieke dinge wil nastreef, en hoekom jy op ’n spesifieke wyse wil inpas in die gemeenskap.

Jy hoef nie noodwendig al hierdie dinge finaal en absoluut uit te sorteer voor jy begin met enige iets nie – studie, werk of enige iets anders, maar moenie hierdie proses uitstel tot ’n verre “eendag” nie.

Laastens, dink, en dink weer, voor jy ’n finansiële skuldlas opbou voor jy hierdie sake uitgesorteer het. En as jy dan in die goeie gewoonte is om skuld soveel as moontlik te vermy, hoekom dan ’n goeie ding versteur?

———————

[Is daar ’n onverknoeibare resep wat “jong mense” kan volg?

Moontlik nie. Die dinge wat ek hierbo kwytgeraak het, is dalk goeie advies, maar dis ook maklik om dit te verbaliseer wanneer dit iemand anders se beurt is om dit te doen.

Almal moet uiteindelik foute maak, en dit vat soms jare voor mense bogenoemde sake goed genoeg uitgesorteer het om te kan sê, “Dít is wie ek is. Dít is waar ek wil wees. Dít is wat ek wil doen. Dít is wat ek uit die lewe wil hê, en dít is die redes daarvoor.”

Die mees waardevolle praktiese advies, in ag genome die feit dat dit jare kan vat om behoorlike antwoorde op hierdie vrae te vind of te formuleer, is dus iets wat almal eintlik reeds behoort te weet: vermy skuld.]

______________________