My model werk, maar nie vir almal nie

SATERDAG 13 OKTOBER 2012

Wanneer iemand my raad vra oor beroep of werk of maniere om geld te maak – of wanneer ek dit in elk geval gee, baseer ek altyd my opinie op ’n sekere model wat ek in my kop het. Hierdie model sê, moenie te veel gewig gee aan wat aan jou hoër status sal gee in die gemeenskap nie – veral nie as dit net in jou eie kop is nie, dink twee keer voor jy aandring daarop om geld te wil maak met dit waarin jy belangstel – want daar’s nie noodwendig geld daarin nie, en selfs as daar is, mag jy dalk na ’n paar jaar van kommersieel besig wees met hierdie passie nie meer so passievol wees daaroor nie, en moenie jouself verbind aan ’n beroep of ’n kommersiële aktiwiteit waar jy dieselfde ding oor en oor gaan doen nie, Maandag tot Vrydag, tot iemand jou uiteindelik aan die skouer ruk en sê, “Stop! Jy’s 65. Tree af!”

Ek reken, en het nog altyd gereken, die model maak sin. Derhalwe kan ek nooit verstaan as iemand na my goed bedoelde raad luister en presies die teenoorgestelde doen nie.

Daar is egter iets wat ek neig om te vergeet.

Mense kry in vele gevalle iets terug as hulle hul eie koppe volg en status in die gemeenskap oorweeg, as hulle gaan vir iets waaroor hulle nog altyd ’n passie gehad het, en ’n beroep of besigheid kies waarin hulle tot vervelens toe dieselfde ding oor en oor gaan doen. Hulle bewerkstellig ’n gereelde inkomste waarmee hulle kos op die tafel kan sit en die huur kan betaal. Hulle ontwikkel ’n verhouding met ander mense in die gemeenskap. Hulle raak deel van iets. Hulle sal vir my sê, “Jy weet wat? Dis waar dat die werk soms vervelig is, maar ons hou van wat ons aan die einde van die dag en aan die einde van die maand terugkry. Dit wat ons terugkry, nie net geld nie maar ook die mense saam met wie ons werk en vir wie ons werk doen, maak op vir dit waarvan ons nie hou nie. Ons verduur maar net die minder aangename aspekte van ons arbeid.”

My model werk vir die enkeling wat uitgelos wil word, vir die persoon wat nie sy passie wil kompromitteer met kommersiële verpakking nie, en wat baie beslis nie elke dag dieselfde vervelige werk oor en oor wil doen tot hy van sy kop af raak nie. My model werk vir die persoon wat nie ’n familie aan die lewe hoef te hou nie, wat nie vervelige werk wíl verduur nie.

Is ek dus verkeerd?

Nee. Ek neem net nie altyd in ag wat werk vir ander mense nie, wat hulle wil hê uit die lewe nie, en wat hulle bereid is om op te gee vir wat hulle terugkry nie.

______________________

Skepping, ewolusie, intelligente ontwerp, en soos gewoonlik, taal en waarheid

SATERDAG 6 OKTOBER 2012

Hier’s my opinie, kortliks, en soos enige redelike opinie is dit oop vir gesprek en goeie teen-argumente:

Ek glo nie die ontwikkeling van lewensvorme was ’n “random event” nie. Ek glo daar was intelligensie – “iets” agter die vroegste vorm van lewe.

Ek glo verder dat die skeppingsmitologie wat gepredik word deur geïnstitusionaliseerde religie dieselfde doel dien as wat dit twee en drie en vier duisend jaar gelede gedoen het. Iets moet die ontstaan van lewe verduidelik; iets wat deel kan vorm van mense se geïntegreerde wêreldbeeld. Die skeppingsverhaal gee aan volgelinge van hierdie religieë presies dit.

Nietemin, ek glo dis hoogs onwaarskynlik dat lewensvorme ontstaan het sonder … een of ander vorm van intelligensie.

Ek glo verder dis hoogs onwaarskynlik dat die heelal – en alle lewensvorme – ontstaan het in sewe dae, of sewe jaar, of sewe duisend jaar, of enige ander nommer of jaartal wat strook met religieuse simboliek.

Laastens, ek glo gewone mense, geleerde mense, wetenskaplikes, digters, skrywers, lekeprekers en selfs teoloë se pogings om die ontstaan van lewensvorme te probeer verduidelik, is vergelykbaar met die tipe gesprek wat Org die Grotbewoner met sy neef kon gehad met oor kwantumfisika kort na die laaste groot ystydperk tot ’n einde gekom het. Nie Org of sy neef het oor genoeg woordeskat beskik nie. En die data tot hulle beskikking was onvolledig – om dit akademies te stel.

Soos dit is met meer dinge as wat vele mense bereid is om te erken, is dit ook hier ’n geval van taal. Wat presies bedoel mens met “intelligensie”? Wat bedoel mens met “ontwerp”? Wat presies word bedoel met “random event”?

Die goeie nuus: solank ons koppe oop bly en die gesprek aan die gang, is die waarskynlikheid sterk dat ons binne die volgende duisend jaar of so ’n beter begrip sal ontwikkel van dinge.

———–

Lees meer:

Kwantum Fisika, almagtig en alwys

Intelligent Design Creationism: Fraudulent Science, Bad Philosophy.

Evolution vs. Intelligent Design: 6 Bones of Contention

______________________