Oor 11 September 2001

[En toe verander die wêreld oornag. Amper twee weke na die gebeure van 11 September 2001, het ’n Amerikaanse vrou wat ek in Korea bevriend het, my gevra oor my mening. Hierdie e-pos was my respons.]

———————

MAANDAG 24 SEPTEMBER 2001

[…]

———————

NOTA

Ek reken my kennis en begrip van internasionale politiek val êrens tussen Fareed Zakaria en Sarah Palin, met politieke oortuiging wat nader trek aan mense soos Noam Chomsky. Ek het wel in September 2001 ’n opinie gehad oor die terreuraanvalle in Amerika.

Die rede hoekom ek die oorspronklike teks van hierdie stuk verwyder het, is dieselfde rede hoekom ek nie gereeld skryf oor politieke aangeleenthede nie, ten spyte van my aktiewe belangstelling daarin – dis dryfsand. Spreek jy jou steun uit vir een kant van ’n saak, word jy onwillekeurig ingesleep by ’n reeks implikasies wat amper altyd kompleks is, hoewel daar nooit tyd is om die kompleksiteit te analiseer en te bespreek nie.

Dit is ook redelik dat daar van jou verwag word om bewyse ter tafel te lê van aantygings wat jy maak ter regverdiging van jou opinie. Ongelukkig het jy in min gevalle tyd of geleentheid om self in-diepte studies te maak oor historiese gebeure om met redelike vertroue in jou feite die gesprek voort te sit.

Sê ek hiermee dat politieke besprekings, of besprekings oor historiese gebeure nie veel meer as die uitruil van warm lug is nie?

Nee. Wat ek wel sê, is dat daar genoeg mense is wat betroubare navorsing doen oor historiese gebeure, en dan veral dinge wat gebeur in die tyd waarin ons leef, na wie geluister kan word en wie se teks gelees kan word. Ekself verkies meer abstrakte onderwerpe waaroor redelike argumente oor die verloop van tyd ontwikkel kan word. En wanneer ek dan wel ’n stuk skryf oor politiek of oor ’n historiese gebeurtenis, wil ek weet dis nie net my ingewande wat praat nie, maar dat ek dag en datum kan oproep, met verkieslik ’n paar verwysings na betroubare bronne wat vooraf gebestudeer was.

(Vrydag 28 September 2012)

______________________